Paprastas Ido/Antra pamoka

Iš Wikibooks.
Jump to navigation Jump to search

Duesma leciono
Pirma pamoka|Trečia pamoka

Veiksmažodžiai[keisti]

 • Bendratis turi galūnę -ar: vidar (matyti), facar (daryti), flugar (skristi).
 • Esamojo laiko galūnė yra -as: vidas (mato), facas (daro), flugas (skrenda).
 • Būtojo laiko galūnė yra -is: vidis (matė), faciis (darė), flugiis (skrido).
 • Būsimojo laiko galūnė yra -os: vidos (matys), facos (darys), flugos (skris).
 • Tariamosios nuosakos galūnė yra -us: vidus (matytų), facus (darytų), flugus (skristų).
 • Liepiamosios nuosakos galūnė yra -ez: videz (matyk(ite)), facez (daryk(ite)), flugez (skrisk(ite).
 • Taip pat ekzistuoja praeities bendratis -ir (vidir - būti pamačiusiam) bei ateities bendratis -or (flugor - būti skrisiančiam), bet jie nėra labai svarbūs.

„būti“[keisti]

 • „būti“ Ido kalboje yra esar: me esas „aš esu“, me esis „aš buvau“, me esos „aš būsiu“.
 • Ido kalboje taip pat naudojamas trumpinys es, reiškiantis esas: me es lituaniano/lituano „aš esu lietuvis“.

Neiginys[keisti]

Ido kalboje, veiksmažodžio neiginys yra žodelis „ne“, atsirandantis priešais veiksmažodį: me ne esas lituano, ma polo „aš nesu lietuvis, bet lenkas“.

Dalyvių vartojimas[keisti]

Veikiamieji[keisti]

Prie veiksmažodžio formos pridėjus būdvardžio galūnę -a bei tam tikrą dalyvio priesagą, gausime šiuos dalyvius:

 • -ant- - esamojo laiko: manjanta „valgantis/-i“;
 • -int- - būtojo laiko: fluginta „skridęs/-usi“;
 • -ont- - būsimojo laiko: faconta „darysiąs/darysianti“.

Neveikiamieji[keisti]

 • -at- - esamojo laiko: lektata „skaitomas/-a“;
 • -it- - būtojo laiko: vidita „matytas/-a“;
 • -ot- - būsimojo laiko: vidota „matysimas/-a“.

Veiksmo užbaigtumas[keisti]

Kai norime parodyti, kad tam tikrą veiksmą darėm ir padarėm, arba tebedarom, bet padarysim, bei pan., naudojama konstrukcija: priesaga -ab- + veiksmažodžio laiko galūnė -as/-is/-os. Ši konstrukcija atitinka anglų kalbos "have/had". me manjabis la pano „aš suvalgiau duoną“.
Pirma pamoka | Pradžia | Trečia pamoka