Pereiti prie turinio

Lietuvos istorija 1795-2004/Apibendrinamoji dalis

Iš Wikibooks.

Navigacija

Turinys - Lietuva 1795-1917 metais - Lietuva 1918-1939 metais - Lietuva 1940-1989 metais - Lietuva 1990-2004 metais - Apibendrinamoji dalis


Enciklopedijos, žodynai[keisti]

LIETUVIŲ KALBOS IŠTEKLIŲ INFORMACINĖ SISTEMA E.kalba

Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Lietuvių kalbos žodynas

Lietuvių enciklopedija

Visuotinė lietuvių enciklopedija

Resursai internete[keisti]

šaltiniai.info

Orbis Lituaniae [LDK istorijos]

Kompaktinė Lietuvos istorija lituanistinėms mokykloms

Istorijos ir kultūros pagrindų kursas [Vilniaus lietuvių namai]

Country profile: Lithuania [BBC News]

The World Factbook: Lithuania [CŽV reguliariai atnaujinamas puslapis apie Lietuvą]

„Baltijos regiono“ terminas ir jo transformacija [Teksto autorius: Mantas Simanavičius]

Česlovas Laurinavičius. Klausimai, minint Lietuvos vardo tūkstantmetį

Lithuania: Map, History and Much More from Answers.com [Pateikiamos enciklopedinės žinios apie Lietuvą anglų kalba]

Procesy integracyjne i dezintegracyjne na ziemiach litewskich w toku dziejów [Referato autorius: Marek SOBCZYŃSKI]

Thomas Lane. Lithuania: Stepping Westward. London: Routledge, 2001 [Knygos tekstas internete]

Das Baltikum – ein kleiner landeskundlicher Überblick [Harald Standl straipsnis vokiečių k. iš "Ost-West Europäische Perspektiven" 2006, Heft 1]

Die baltischen Staaten [Der Bürger im Staat, 54. Jahrgang, Heft 2/3, 2004]

Litauen, Lettland und die Europäisierung Europas. Mannheim, 2000 [Manfred Sapper (Hg.)]

Michael Garleff. Die baltischen Länder [2001 m. išleistos knygos anotacija]

Rez. EG: R. Tuchtenhagen: Geschichte der baltischen Länder [Knygos recenzija vokiečių k.]

THE TREATMENT OF LITHUANIAN HISTORY IN AMERICAN TEXTBOOKS [Autorius - Julius P. Slavėnas]

О тенденциях политики воспоминания в современной Литве [Василиюс Сафроновас]

Aleksander Srebrakowski. Przemiany w szkołach polskich na Litwie w latach 1922 - 1989 z uwzględnieniem programu nauczania i podręczników (cz. I) ["Nasza Gazeta" publikacija internete remiantis ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENIS No 2086, Prace Pedagogiczne CXXIX, Wrocław 1998]

Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań. - Białystok 2005 [Redakcja Marek Kietliński, Krzysztof Sychowicz, Wojciech Śleszyński. Seria wydawnicza "Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej". Tom IV]

Egidijus Aleksandravičius. „Znowu jesteśmy młodym narodem" [Europa Środka: Litwa. Dodatek "Tygodnika Powszechnego", 2006]

Lithuania [Reproduced from “The New Human Interest Library, Volume V”. Published by Midland Press, Chicago, Copyright © 1928]

Litwomani i polonizatorzy [Knygos autorius: Krzysztof Buchowski]

Grožinė literatūra, jos kūrėjai ir kritikai[keisti]

Lietuvių literatūros enciklopedija

Klasikinė lietuvių literatūra. Antologija

Б. Пранскус. Литовская литература [Литературная энциклопедия: В 11 т. — [М.], 1929—1939. Т. 6. — М.: ОГИЗ РСФСР, гос. словарно-энцикл. изд-во "Сов. Энцикл.", 1932. — Стб. 493—503.]

Mindaugas Kvietkauskas. TAPATYBĖS VIRSMO ISTORIJA: VAIŽGANTO PRAGIEDRULIAI IR 1918–1920 M. KONFLIKTAS DĖL VILNIAUS ["Literatūra" 2006 48(5), p. 77-96.]

Česlovas Laurinavičius. Rašytojas A.Venclova: tipiškas išdavikas ar tipiškas anų laikų intelektualas? [lrytas.lt, 2006-05-29]

T.Venclova ginčijasi su politika ir lemtimi [2007 m. interviu su Tomu Venclova, paskelbta lrytas.lt, 2007-09-26]

Albinas Jovaišas. IN USUM STUDIOSAE JUVENTUTIS JUOZAS GIRDZIJAUSKAS IR JURGIO LEBEDŽIO „SENOJI LIETUVIŲ LITERATŪRA“ [SENOJI LIETUVOS LITERATŪRA, 19 KNYGA, 2005, p. 51-60.]

Algis Kalėda. Praeities dabartis. Lietuvių istorinio diskurso transformacijos [Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 11 (lapkritis)]

Sovietmečio lietuvių literatūros kritika kaip socialinis reiškinys [Straipsnio autorė - Elena Baliutytė. Iš: Lituanistica. 2003. Nr. 1(3), p. 108-120.]

Die litauische Literatur von der „Tauwetterperiode“ bis zur Unabhängigkeit

Išsisėmusi kančia: lietuvių romano dinamika pirmuoju nepriklausomybės dešimtmečiu [Autorė: Loreta Mačianskaitė, paskelbta:Colloquia, 24 , 2010, p. 113–128.

Lietuvos žydai[keisti]

Gertrud Pickhan: Rezension von: Solomon Atamuk: Juden in Litauen. Ein geschichtlicher Überblick vom 14. bis 20. Jahrhundert. [In: sehepunkte 3 (2003), Nr. 2 [15.02.2003], URL: http://www.sehepunkte.de/2003/02/2127.html]

The Jews of Lithuania: a history of a remarkable community, 1316-1945 [Knygos autorė: Masha Greenbaum. Puslapiai rodomi turint Gefen Publishing House Ltd leidimą.]

Žydai Lietuvoje

Žydai ir tautų sugyvenimo idėja Vilniaus periodinėje spaudoje

Periodiniai leidiniai[keisti]

Lietuvių periodinė spauda: raidos istorija ir dabartis

Periodiniai leidiniai lietuvių kalba 1823-1940 [Sąrašas, paskelbtas svetainėje epaveldas.lt]

Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, 1823-1940 [Paieška Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenų banke]

Lithuanian Foreign Policy Review [Visi žurnalo numeriai yra patalpinti internete]

Ateneum Wilenskie [Visi 1923-1939 m. tomai]

LITUANUS --- LITUANUS Cumulative Index 1954-2004 Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės 1994 - 2002 m. archyvas

Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis

Viešos prieigos elektroninių išteklių archyvas

Studia Podlaskie [Lenkų akademiniame žurnale yra nemažai straipsnių, liečiančių Lietuvos istoriją]

Istorikai, istoriografijos apžvalgos[keisti]

Ar istorikas Teodoras Narbutas (1784-1864) buvo istorijos šaltinių falsifikuotojas? [Straipsnio autorius: Aivas Ragauskas]

Lietuvos istorikų bendrija 1918-1940 metais [Valdo Selenio daktaro disertacijos tekstas]

ZENONAS IVINSKIS [Svarbiausi faktai iš autobiografijos]

Pastaba Vytauto Merkio atsiminimų paraštėj

Zenonas Ivinskis: „Tauta privalo save realizuoti valstybėje“ [Interviu su prof. M. Juču apie istoriką Z. Ivinskį. Kalbėjosi Gediminas Zemlickas, paskelbta „Mokslo Lietuva“, 2008 m. birželio 5 d. Nr. 11 (389)]

Algirdas Matulevičius. Mažosios Lietuvos istoriografija [Mokslas ir gyvenimas, 2001 Nr. 3]

Historycy polscy, litewscy i białoruscy wobec problemów XX wieku [2003 m. Białystoke išleistos knygos pilnas tekstas]

Janusz Wiśnicki. Władysław Wielhorski jako badacz problematyki litewskiej i białoruskiej [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F (Historia), Vol. LIV/LV (1999/2000), s. 9-14]

Nepriklausomos Lietuvos (1918-1940 m.) istorikų ideologinės pažiūros [Straipsnio autorius: VALDAS SELENIS]

Istoriko Zenono Ivinskio netekus

Adolfas Šapoka

ŠAPOKA ADOLFAS [Žymūs Kauno žmonės] ––– Adolfas Šapoka (1906-1961) [Trumpa biografija VDU bibliotekos svetainėje. Teksto autorius: Antanas Tyla.] ––– Istorikas Adolfas Šapoka: toks žinomas ir beveik nepažįstamas ["Mokslo Lietuva", 2006 m. vasario 23-kovo 8 d., Nr 4 (338)] ––– Adolfo Šapokos redaguota „Lietuvos istorija“: populiarumo kontekstai [Straipsnio autorius: Aurelijus Gieda. Skelbta žurnale: „Naujasis židinys–Aidai“ 2007 Nr. 3, p. 115-123.] ––– Adolfas Šapoka ir nepriklausomos Lietuvos istorijos mokslo programa „Raskim lietuvius Lietuvos istorijoje“ [Straipsnio autorius: Valdas Selenis] ––– Adolfo Šapokos 1935 metų raštas Švietimo ministerijai dėl „Lietuvos istorijos“ parengimo [Valdo Selenio parengta šaltinio publikacija] ––– ADOLFO ŠAPOKOS DARBAI LIETUVOS ISTORIJOS SRITYJE [Parašė ZENONAS IVINSKIS] ––– Lietuvos istorija (Red. A. Šapoka) [1936 m. leidimo skanuotas atvaizdas su ribotos peržiūros galimybe] → Knygos pilnas variantas keliais formatais ––– 2006 m. pašto ženklas


Istorikai ir istoriografija sovietmečiu

Жюгжда Юозас Ионович [Большая советская энциклопедия]

Историческая наука в СССР. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ИСТОРИКОВ ЛИТОВСКОЙ ССР [Autoriai: Р. Ф. ШАРМАЙТИС, Ю. М. ЮРГИНИС, Г. А. КОНЮХОВ]

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА СОВЕТСКОЙ ЛИТВЫ (1940 - 1970 гг.) [Autoriai: А. Ю. ГАЙГАЛАЙТЕ, Э. В. ГРИШКУНАЙТЕ]

1905 METŲ REVOLIUCIJOS SOVIETINĖ LIETUVIŠKOJI ISTORIOGRAFIJA IR „TAUTŲ DRAUGYSTĖS“ IDEOLOGEMA

Istorikų situacija sovietmečiu: prarastoji karta? [“Kultūros barai” 2009 Nr.4]

Kaip sovietmečiu buvo prievartaujama Lietuvos istorija [Bernardinai.lt, 2009-01-19]

Istorikas A.Švedas: „Skirtingai nei „Matricoje“ sovietmečio sistemoje Morfėjaus negalėjo būti“

Apie Juozą Jurginį: Baltas ir juodas metraštininkai --- Antroji Juozo Jurginio pusė --- Juozo Jurginio antkapis --- Juozas JURGINIS [Anykštėnų biografijų žodynas, 2011-06-17] --- Juozo Jurginio biografiniai duomenys

M. Jučas: “Minuotojas klysta tik vieną kartą” [lrytas.lt, 2007-07-12] —— „Spaudos kioskuose pasirodė žurnalo “Naujasis židinys-Aidai” 5-6 numeris. Žurnalo redakcijai maloniai leidus lrytas.lt skaitytojams siūlome Aurimo Švedo pasikalbėjimą su istoriku Mečislovu Juču.“ Atsisiųsti straipsnį PDF formatu

А. Каспяравичюс. Проблемы истории Литвы советского периода в литовской историографии после 1990 г.

Vytautas Merkys. Mintys apie istoriją ir istorikus [Mokslas ir gyvenimas, 2002 m. Nr. 10]

Politika istoriko akimis [Rimanto Viedrynaičio pokalbis su istoriku Antanu Kulakausku, paskelbtas leidinyje „Universitas Vytauti Magni“, 2002 m. Nr.3] —— „Balandžio 30 dieną mūsų universiteto Politikos ir diplomatijos instituto direktorius doc. dr. Antanas Kulakauskas atšventė gražų jubiliejų. Ta proga nutarėme pakalbinti šį mūsų bendruomenės narį.“

Mokslininkė kasdienybėje ieško gėrio kibirkščių [XXI amžius, 2005 Nr. 98] —— „Vasarą istorijos mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė minėjo 60-mečio jubiliejų. Ši sukaktis buvo gražiai paminėta Kupiškyje: aukotos padėkos šv. Mišios, mokslininkės garbei surengta konferencija miestelio bibliotekoje (...) Su dr. A. Vasiliauskiene kalbasi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas Justas Jasėnas.“

PROFESOREI ALDONAI GAIGALAITEI – 80

Rimutė Rimantienė. „Norėjau dirbti tai, ko niekas prieš tai nedarė“ [Bernardinai.lt, 2007-09-07]

Leiserowitz, Ruth: Zur Aufarbeitung der Vergangenheit in Litauen - Rückblick auf eine erste Etappe [In: Klio ohne Fesselnü Historiographie im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus / Hrsg. v. Alojz Ivaniševic [u.a.]. Wien [u.a.] 2002 (Osthefte, Sonderband; 16), 219-223.]

Naujųjų laikų Lietuvos istorija (Pr. Čepėnas) [Parašė Paulius Jatulis. Tai recenzija knygai: Pranas Čepėnas. Naujųjų laikų Lietuvos istorija. I tomas. Chicago, 1977.]

Pranas Čepėnas. Naujųjų laikų Lietuvos istorija [Recenzija P. Čepėno Lietuvos istorijos II tomui. Parašė Saulius Sužiedėlis.]

JAV istorikas V.G.Liulevičius: „Vokiečių nacionalistams Rytų Europa buvo laukiniai Vakarai“ [T. Vaisetos pokalbis su JAV gyvenančiu istorijos profesoriumi V.G. Liulevičiumi – lrytas.lt, 2009-09-18]

Konstitucija – valstybės gyvenamojo laikotarpio dokumentas [Interviu su teisininku ir teisės istoriku prof. Mindaugu Maksimaičiu. Kalbėjosi Valentina Daunoraitė, interviu paskelbtas laikraštyje „Mokslo Lietuva“, 2007 m. lapkričio 22 – gruodžio 5 d., Nr. 20 (376).]

Interviu su Algirdu Girininku [2009 metų Lietuvos mokslo premijos laureatą Algirdą Girininką kalbina Sigitas Birgelis]

Lietuvos Seimo istorija [Audronės Veilentienės recenzija knygai: Blažytė-Baužienė, Danutė, Tamošaitis, Mindaugas, Truska, Liudas. Lietuvos Seimo istorija: XX–XXI a. pradžia. Vilnius: Baltos lankos, 2009, 559 p.]

Istorijos matmuo literatūroje, arba dar kartą „Pasigailėkite istorijos!“ [Straipsnio autorė: Reda Pabarčienė]

ALFREDAS ERICHAS SENNAS - Lietuvos atgimimo metraštininkas

Kartografinė medžiaga[keisti]

Lithuania - Google Maps

Maps.lt [Interaktyvus Lietuvos žemėlapis ir kita kartografinė medžiaga]

Geoportal.lt [Lietuvos erdvinės informacijos portalas]

Maps of the Baltic Lands 1000 A.D. - 1809 A.D. [The following maps are from the Atlas To Freeman's Historical Geography, Edited by J.B. Bury, Longmans Green and Co. Third Edition 1903]

Lietuvos kartografijos raida [Straipsnio autorius: Algimantas Česnulevičius]

Lietuvos administracinis skirstymas XIX ir XX a. Rusijos žemėlapiuose [Algirdas Gliožaitis. Pabaiga. Pradžia – „Geodezija ir kartografija“, XXXII t., Nr. 2 ir Nr. 3.]

Bibliografija ir archyvai[keisti]

A Lithuanian bibliography: a check-list of books and articles held by the major libraries of Canada and the United States [University of Alberta, 1975. Autoriai: Adam & Filomena Kantautas]

Lietuvos istorijos bibliografija, 1976-1980 [2006 m. išleistos knygos tekstas]

Bibliografia Historii Polski [22 roczników Bibliografii Historii Polskiej za lata 1980-2011]

Vilniaus universiteto mokslo darbų „KNYGOTYRA“ turinio rodyklė 1961–2005, t. 1–45 [Sudarė Osvaldas Janonis]

Archivführer zur Geschichte des Memelgebiets und der Deutsch-litauischen Beziehungen [2006]

Archive in den neuen Mitgliedsstaaten [INSAR 10, 2005]


Navigacija

Turinys - Lietuva 1795-1917 metais - Lietuva 1918-1939 metais - Lietuva 1940-1989 metais - Lietuva 1990-2004 metais - Apibendrinamoji dalis

Puslapio peržiūrų statistika