Vim/Konfigūravimas

Iš Wikibooks.
< Vim

Prieš naudojant, Vimą labai pravartu jį susikonfigūruoti. Vim'o konfigūracija laikoma ~/.vimrc faile Unix tipo sistemose arba _vimrc faile Windows tipo sistemose.

Visų pirma, jums aktualus patogus teksto rašymas:

 set autoindent
 set expandtab
 set sts=4
 set sw=4
 set bs=2

Visos šios komandos nustato tai, kad jums tekstą automatiškai identuotų (beje, identuos priklausomai nuo to, kokį failą redaguosite). Tabuliacijos simbolius mums pakeis keturiais tarpais, o faile egzistuojančius tabuliacijos simbolius rodys kaip keturis tarpus. Galiausia trynimas su backspace'u irgi turi būti patogus.

Kitas svarbus dalykas – failo koduotė. Naudosime UTF-8:

 set fileencodings=utf-8,ucs-bom,latin1

VIM'e labai patogu atlikti paieška, tačiau, kad tai būtų dar patogiau nustatome du parametrus iš kurių pirmasis reiškia, kad paieškos rezultatus paryškintu (kaip Firefox) ir ieškotų visų rezultatų:

 set hlsearch
 set incsearch

Taip pat naudosime pelytę (beje jei naudojate Vimą per putty šio nustatymo nenaudokite):

 set mouse=a

Įjungiame informaciją apie tai, kur dabar yra žymeklis:

 set ruler

Taip pat norime, kad vim'as prisimtų senas komandas.

 set viminfo='20,<50,s10,h

Mums nereikia visiško suderinamumo su vi:

 set nocp

Jums turėtų nepatikti, kaip vim'as pypsi:

 set vb t_vb=

Kartais išties svarbu matyti ir papildomus nereikalingus tarpus ar tabuliacijos simbolius:

 set list listchars=trail:.,tab:>-

Kartais gali prireikti ieškoti lokalių .vimrc failų:

 set exrc

Norime, kad sintaksė būtų nuspalvinta visomis vaivorykštės spalvomis:

  :syntax enable

Mums nereikia meniu ir įrankių juostos - na jei esate pradedantis gal neišmeskite jų:

 set guioptions-=T
 set guioptions-=m

Atliekant paieška mūsų nedomina ar tai didžiosios ar mažosios raidės:

 set ignorecase

Įjungiame sulankstymą (folding'ą). Šitą naudokite tik tada, kai žinote ką darote:

 set foldmethod=indent
 filetype plugin indent on

Padarome, kad paspaudus Ctrl+N neberyškintų paieškos rezultatų:

 nmap <silent> <C-N> :silent noh<CR>

Vim'as labai negražiai elgiasi, kai faile yra viena ilga eilutė. Pataisome:

 map <silent> <up> gk
 imap <silent> <up> <C-o>gk
 map <silent> <down> gj
 imap <silent> <down> <C-o>gj
 map <silent> <home> g<home>
 imap <silent> <home> <C-o>g<home>
 map <silent> <end> g<end>
 imap <silent> <end> <C-o>g<end>

Tegu vim'as ieško tag failų. Nelabai suprantu, ką ši eilutė daro, bet svarbiausia, kad veikia:

 set tags+=tags;/

Galiausia keletas vaizdelių akiai (windows'uose gali reikti kitko):

 set guifont=DejaVu\\ Sans\\ Mono\\ 12
 set background=light
  :colorscheme peachpuff

Windows vartotojams turėtų patikti Moria tema: http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1464