Ubuntu Linux žaliems/mencoder

Iš Wikibooks.
Jump to navigation Jump to search

mencoder yra mplayer programų paketo įrankis, skirtas konvertuoti video failą, kurį gali groti mplayer į kitą palaikomą formatą. mencoder gali ne tik konvertuoti, bet keisti video dydi, iškirpti video forgmentą ir atlikti daugelį kitų veiksmų su video failais.

Šiame skyriuje pateikiami konkretūs pavyzdžiai, kaip atlikti tam tikrus veiksmus su video failais.


Kaip iškirpti fragmentą iš video failo?[keisti]

mencoder originalas.avi -o iskirptas.avi -ovc lavc -oac mp3lame -ss 10:00 -endpos 5:00

Iš šios komandos, esminės vietos yra -ss 10:00 ir -endpos 5:00, kurios nurodo:

-ss 10:00 – iškerpamo fragmento pradžia, nuo 10-os minutės.
-endpos 5:00 – iškirpti 5 minutes, nuo nurodytos pradžios.

Kaip konvertuoti failą (pvz ogv į mp4/flv)?[keisti]

mencoder -idx originalas.ogv -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -oac mp3lame -o rezultatas.avi
-oac - nurodo audio kodeką (mp3lame), galima papildomai pridėti -lameopts ir nurodyti smulkesnes mp3lame kodavimo instrukcijas
-ovc - nurodo video kodeką (avcodec (lavc)), analogiškai -lavcopts nurodo detalesnes šio (libavcodec) kodeko instrukcijas, šiuo atveju vcodec=mpeg4
-idx - suindeksuoja video (greitai paieškai)

sudėtingesnis pvz

mencoder -of lavf -oac mp3lame -lameopts abr:br=56 -srate 22050 -ovc lavc -lavcopts vcodec=flv:vbitrate=250:mbd=2:mv0:trell:v4mv:cbp:last_pred=3 -vf scale=640:480 -o rezultatas.flv originalas.ogv

Kaip suklijuoti daug paveiksliukų į vieną video failą?[keisti]

mencoder -v "mf://*.jpg" -mf fps=5 -o video.avi -ovc lavc

Komanda, iš einamojo katalogo išrinks visus JPG paveiksliukus ir suklijuos juos į vieną bendrą video failą. Esminis parametras į kurį reikėtų atkreipti yra -mf fps=5, šis parametras nurodo kokiu greičiu video faile reikėtų keisti paveiksliukus.