Ruby/Mažiausio skaičiaus radimas

Iš Wikibooks.

Mažiausias skaičius iš trijų[keisti]

Paskalio variantas[keisti]

program minimumas;
 var a, b, c, min: integer;
begin
 read(a, b, c);
 if a < b then if a < c then min := a
             else min := c
      else if b < c then min := b
             else min := c;
 writeln(min)
end.

Ruby variantas[keisti]

a, b, c = gets.split(" ")    # elementai atskirti tarpais
a, b, c = a.to_i, b.to_i, c.to_i # paverčiame į sveikuosius skaičius
min = [a, b, c].min       # mažiausias elementas sąraše
puts min

Iš tikro atskiri kintamieji b, c nebūtini, skaičius galima visus sudėti į a. Ir pavertimas nebūtinas, o ir min metodą, galima naudoti iš karto, be jokių tarpinių kintamųjų. Taigi:

min = gets.split(" ").min
puts min

Galima ir naudoti tik dalį minėtų sutrumpinimų.

Mažiausias skaičius eilutėje[keisti]

Naudotojas įveda daug skaičių atskirtų tarpais ir paspaudžia enter klavišą. Programa turi parodyti mažiausią skaičių.

Paskalio variantas[keisti]

program minimumas;
 var skaicius, min: integer;
begin
 read(skaicius);
 min := skaicius;
 
 while not eoln do begin { kol ne eilutės pabaiga }
  read(skaicius);
  if skaicius < min then min := skaicius;
 end;
  
 writeln(min);
end.


Ruby variantas[keisti]

skaiciai = gets.split(" ")
puts skaiciai.min