Pereiti prie turinio

Pagalba:Kas nėra Vikiknygos

Iš Wikibooks.
 1. Vikiknygos nėra propagandos platforma. Vikiknygų tikslas nėra idėjų sklaida ir jų platinimas. Jose pateikiamos žinios. Puslapis Vikiknygose pateikiamas kiek galima neutraliau. Vengiama vertinimų. Nuomonės pagrindžiamos. Paprastai pateikiamos nuorodos į konkrečius šaltinius.
 2. Vikiknygos nėra reklamos leidinys. Projektas neteikia reklamos paslaugų, o jame pateikiama informacija - nereklamuojama. Vikiknygoms labai svarbus puslapio neutralumas, išsamumas.
 3. Vikiknygos nėra viešųjų ryšių agentūra. Jų tikslas nėra asmenybių (kylančių "žvaigždžių") garsinimas, idėjų populiarinimas. Specifinė informacija, svarbi tik labai siauram žmonių ratui, taip pat žinios apie pavienių žmonių veiklą, niekuo neišsiskiriančią nuo kasdienės veiklos, jose nepublikuojama.
 4. Vikiknygos nėra žiniasklaidos priemonė. Projektas neskelbia naujienų ir nesivaiko sensacijų. Jei norima dirbti vikireporteriu, galima įsijungti į Vikinaujienų projektą (pvz., anglų ar vokiečių kalbomis). Nuolat kintanti informacija (periodiškai atnaujinamų institucijų sudėtis, šiuo metu populiariausi visuomenės veikėjai, šiandien labiausiai paplitusių techninių standartų sąrašas ir pan) čia arba išvis neturėtų būti įtraukiama, arba (jei ji tam puslapiui itin svarbi) turi būti pateikiama nurodant datą, kuomet ji buvo teisinga.
 5. Vikiknygos nėra prokuratūra ar Strasbūro Teismas. Vikiknygos nėra teisminė institucija, todėl nesprendžia kaltumo, teisių pažeidimo ar jų pripažinimo klausimų. Vikiknygos nėra mažumų teisių gynėja ar skriaudžiamųjų užtarėja. Todėl (pavyzdžiui, aprašant istorijos įvykius, visuomeninius konfliktus) vengiama kaltinimų, (iš)teisinimų, komentarų. Gilinamasi į dalyko priežastis, kiek įmanoma išsamiau ir neutraliau aprašomas kontekstas, tačiau joks nuosprendis neskelbiamas.
 6. Vikiknygos nėra sociologinių tyrimų institutas. Ji nesiekia pateikti visuomenės grupių apklausų duomenis (įvairiais gyvenimo klausimais). Aprašant tam tikrus kontroversiškus faktus, projekte siekiama bendro sutarimo. Nesiekiama kiekviename puslapyje pateikti visų visuomenės grupių vertinimus, nuomones, nes tokiu atveju knygos panašėtų į visuomenės nuomonės tyrimus. Rašant puslapius, statistika gali būti remiamasi, bet ja nemanipuliuojama. Puslapiai informacija neperkraunami.
 7. Vikiknygos nėra tarpusavio santykių aiškinimosi vieta. Vikiknygose vengiama asmeniškumų. Jose galimos tik dalykinės diskusijos, kurių tikslas - ne įrodyti, kas klysta, ko neišmano ar kas neteisus, o patobulinti puslapius, juos papildyti. Skiltyje "Aptarimai" pateikiami motyvai ir argumentai, ką ir kodėl reikia pakeisti, nurodant pagrindimo, argumentacijos šaltinius (arba nuorodas).
 8. Vikiknygos nėra fanų klubo svetainė. Knygos apie garsenybes rašomi dalykiškai, vengiant asmeninio (bei tuo labiau buitinio, intymaus) gyvenimo aprašymo. Vikiknygose gali būti aprašoma profesinė, dalykinė asmens veikla, pasiekimai, rekordai.
 9. Vikiknygos nėra diskusijų forumas. Vikiknygos nesiekia tikslo padiskutuoti kokiomis nors gyvenimo temomis. Puslapių aptarimai skirti dalykinei informacijai, jos tvarkymo klausimams, tobulinimams. Nuomonės, subjektyvūs vertinimai, tik konkrečiam asmeniui reikšminga informacija, pozicija reiškiama tik tam skirtuose puslapiuose - Vikiknygų dalyvių aptarimuose.
 10. Vikiknygos nėra statistikos suvestinė. Dideli struktūrizuotų duomenų kiekiai pateikiami telefonų knygose, tam tikros srities žinynuose, tam naudojama bibliografija, atskiros duomenų bazės. Vikiknygų negalima perkrauti informacija. Jose pateikiama tik svarbiausia su knygos dalyku susijusi informacija, atrenkant reikšmingus dalykus nuo smulkmenų.
 11. Vikiknygos nėra skelbimų lenta.
 12. Vikiknygos nėra bibliografijos rodyklė. Su puslapiu susijusi informacija pateikiama išlaikant tam tikras proprocijas - nuorodų ir literatūros šaltinių neturėtų būti pernelyg daug, pavyzdžiui, viršijant puslapio turinio apimtį (palyginkite pagrindinę ir papildomą informaciją).
 13. Vikiknygos nėra žodynas. Jei norima tik trumpai paaiškinti sąvokas, vietovardžius, jų kilmę - tam labiau tiktų Vikižodynas. Vikiknygos yra knygų „biblioteka“.
 14. Vikiknygos nekuria teorijų, o tik jas aprašo. Vikiknygose vengiama teiginių, kurių teisingumo neįmanoma patikrinti, taip pat spėliojimų, hipotezių. Tiesa, jos gali būti pateikiamos, bet jos neturi sudaryti atskiros knygos esmės, nebent tai pagrindžiama atitinkamo mokslo argumentais, aktualijomis.
 15. Vikiknygos nėra konsultavimo firma ar instruktažo mokykla. Vikiknygos nekonsultuoja, neinstruktuoja, nenurodinėja ir nepatarinėja kaip ir ką reikia daryti. Jos nesiekia pateikti informacijos, naudingos tik konkrečiam asmeniui, atsižvelgiant tik į jo asmeninę situaciją. Projekte pateikiama bendra informacija, nesigilinant į žinių taikymo ypatumus esant įvairioms aplinkybėms ir gyvenimo situacijoms. Vikiknygų kūrėjai negali prisiimti atsakomybės už joje aprašomos technikos naudojimo, metodų taikymo pasekmes.
 16. Vikiknygos nėra neginčijamų tiesų išsakymo vieta. Jei jūsų įrašyti teiginiai daugeliui kitų bendrijos narių kels abejonių, jie bus redaguojami arba ir trinami neklausiant jūsų sutikimo - jūsų tam duotas leidimas yra redagavimo puslapio nekeičiamo teksto dalyje. Vikiknygos yra bendras daugelio narių kartu kuriamas projektas - ne atskirų pasisakymų seka. Žodžio laisvė jame pasiekiama suteikiant galimybę atsisiųsti visą turinį ir toliau plėtoti savo versiją kokiais nori principais, nepažeidžiančiais GFDL licencijos sąlygų.
 17. Vikiknygos nėra kitos kalbos Vikiknygų klonas. Knyga tam tikra tema ar pavadinimu esanti kitose Vikiknygose, nereiškia, kad jis būtinai turi būti ir lietuviškose Vikiknygose. Lietuviškos Vikiknygos turi savas taisykles, kurios skiriasi nuo kitų Vikipknygų.

Vikiknygų taisyklių ignoravimas[keisti]

Pakartotinis, sąmoningas noras Vikiknygas paversti žodynu, statistikos duomenų baze, reklama, siekis brukti tam tikrą ideologiją, vengiant dalykinės argumentacijos, netoleruotinas.

Siektina, kad prieš pradedant kurti puslapį, būtų gerai apgalvojamas jo būtinumas, turinys ir pateikimo forma. Abejojant, kilus bet kokiems neaiškumams, kreipiamasi pagalbos į administratorius.

Visada geriau pasitikslinti, pasiklausti, jei abejojama, nes taip taupomas visų vartotojų laikas (bei kiti ištekliai), kadangi klaidų taisymas reikalauja papildomų pastangų. O jos galėtų būti nukreipiamos Vikiknygų kūrimo linkme, jei prieš tai įdėmiai gilinamasi į knygų kūrimo principus.