Pereiti prie turinio

Linux žaliems: openSUSE/Sistemos administravimas/YaST/Įrenginiai/Spausdintuvas

Iš Wikibooks.
openSUSE
logotipas
logotipas

Spausdintuvas[keisti]

Spausdintuvo nuostatos[keisti]

Pažintis su spausdinimo eile[keisti]

Spausdintuvo įrenginys naudojamas ne tiesiogiai, o per spausdinimo eilę.

Kai įvairios programos tuo pačiu metu paprašo spausdinti, šios užduotys patalpinamos į eilę ir siunčiamos viena po kitos į spausdintuvo įrenginį.

Galima turėti keletą skirtingų spausdinimo eilių tam pačiam spausdintuvo įrenginiui. Pavyzdžiui, antroji eilė su juodai balta tvarkykle spalvotam spausdintuvui arba postskriptinė eilė ir eilė su PCL tvarkykle skirta postskriptiniam PCL spausdintuvui.

Nuotolinių eilių naudojimas:[keisti]

Nuotolinės eilės sudaromos kituose tinklo kompiuteriuose ir todėl jos negali būti keičiamos šiame kompiuteryje. Nuotolinės eilės, kurios čia rodomos, žinomos tinkle ir paprastai programos jas gali naudoti tiesiogiai, tad spausdintuvui nebereikia nurodyti vietinių eilių, kurios jau pasiekiamos per nuotolinę eilę.

Spausdintuvo konfigūravimas[keisti]

Spausdintuvo nuostatos per YaST su openSUSE 11.2

Spauskite Pridėti norėdami spausdintuvui nustatyti naują eilę.

Eilės nuostatų keitimas[keisti]

Pažymėkite vietinę eilę ir spauskite Keisti.

Eilės šalinimas[keisti]

Pažymėkite vietinę eilę ir spauskite Trinti.

Bandomojo puslapio spausdinimas[keisti]

Pasirinkite eilę ir spauskite Spausdinti bandomąjį puslapį.

Eilių sąrašo atnaujinimas[keisti]

Atskirais atvejais po pakeitimų, susijusių su spausdinimu tinkle, gali pasikeisti nuotolinių eilių sąrašas. Paprastai tokių pakeitimų įsigaliojimas vietiniame kompiuteryje užtrunka (keletą minučių), taigi naudinga spausti Atnaujinti sąrašą tik praėjus šiek tiek laiko tam, kad gautumėte atnaujintą pasiekiamų nuotolinių eilių sąrašą.Konkretaus spausdintuvo nuostatos[keisti]

Konkretaus spausdintuvo nuostatos per YaST su openSUSE 11.2

Ryšio tipas nurodo būdą, kuriuo duomenys siunčiami į spausdintuvą.

Jei pasirenkamas netinkamas prisijungimo būdas, duomenys nesiunčiami, taigi nieko nepavyksta išspausdinti.

Jei spausdintuvas palaiko keletą prisijungimo būdų, tai rodoma prie kiekvieno ryšio tipo.

HP įrenginiai dažniausiai pasiekiami tiek „usb:/...“, tiek per „hp:/...“ ryšiu. Pastarasis ryšys prieinamas įdiegus HP tvarkyklių paketą „hplip“. Abu ryšio tipai turėtų pilnai veikti spausdinant, tačiau kitoms užduotims (pvz., įrenginio padėtis per „hp-toolbox“, arba skenavimas su HP „viskas viename“ įrenginiu) turi būti naudojamas „hp:/...“ ryšys. Pakeitus dabar naudojamą ryšio tipą kitu, tvarkyklės paieškos laukelyje parenkamas raktažodis su modelio pavadinimu automatiškai aptiktu pagal naujai pasirinktą ryšį. Numatytuoju atveju rodomos tvarkyklės, kurių aprašymai atitinka spausdintuvo modelio pavadinimą. Jei tvarkyklių aprašymai atitinka automatiškai aptikto modelio pavadinimą, ir jei visi atitinkamų tvarkyklių aprašymai numanomai priklauso tam modeliui, tuomet tvarkyklės aprašymai rikiuojami taip, kad geriausiai tinkanti tvarkyklė turėtų būti sąrašo viršuje ir ji parenkama automatiškai. Jei tvarkyklė automatiškai neparenkama, jūs turite rankiniu būdu susirasti ir pasirinkti tinkamą tvarkyklę.

Iš kitos pusės, jei tvarkyklė buvo automatiškai parinkta, tai nebūtinai reiškia, kad ji yra geriausiai jūsų poreikius atitinkanti tvarkyklė. Tiksliau sakant, automatinis tvarkyklės parinkimas gali visiškai nepraversti būtent jūsų spausdintuvo modeliui. To priežastis yra ta, kad automatinės tvarkyklės parinkimas gali veikti tik remiantis įrašų palyginimu (automatiškai aptikto modelio pavadinimo ir tvarkyklių aprašymais), taigi rezultatas tėra geriausias numanomas pasiūlymas, kaip konfigūruoti jūsiškį spausdintuvo modelį.

Todėl patikrinkite, ar dabar parinktos vertės leidžia parinkti ir keisti nuostatas kaip tik galima geriau, kad spausdintuvas veiktų taip, kaip jūs norite.

Jei tvarkyklės aprašymas neatitinka automatiškai aptikto modelio pavadinimo, tai dar nebūtinai reiškia, kad šiam modeliui nėra prieinamos tvarkyklės. Dažnai tik modelio pavadinimas tvarkyklių aprašymuose skiriasi nuo automatiškai aptikto modelio pavadinimo. Todėl jūs gali įvesti bet kokį savo tvarkyklės paieškos raktažodį ir ieškoti tarp visų prieinamų tvarkyklių aprašymų.


Tvarkyklė teisingai apdoroja duomenis, kad jie tiktų tam tikram spausdintuvo modeliui. Jei priskiriama netinkama tvarkyklė, į spausdintuvą siunčiami netinkami duomenys, kurie lemia blogą atspausdintą vaizdą, chaotišką spausdinimą, ar gali net nespausdinti.

Taip pat jūs galite vėliau pasirinkti kitą tvarkyklę ir keisti jos parinktis, arba galite išlaikyti šiuo metu naudojamą tvarkyklę ir dabar keisti jos parinktis. Kai kurios tvarkyklių parinktys privalo atitikti jūsiškį spausdintuvą. Pavyzdžiui, numatytasis tvarkyklės popieriaus dydžio parametras privalo atitikti tikrąjį jūsų spausdintuve naudojamo popieriaus dydį. Kitas tvarkyklės nuostatas galite pasirinkti savo nuožiūra. Pavyzdžiui, kokią prieinamą spausdinimo raišką bepasirinksite, turėtų veikti su jūsiške tvarkykle. Vis dėl to gali būti, kad jūsų turimas spausdintuvas blogai spausdina didele skiriamąja geba. Pavyzdžiui, jei turite lazerinį spausdintuvą, kuris turi nepakankamai vidinės atminties spausdinimui didele raiška.

Šiuo metu naudojamą tvarkyklę pakeitę kita, privalote pirmiausia pritaikyti šį pakeitimą spausdinimo eilei tam, kad eilei būtų naudojama naujoji tvarkyklė (pvz., pirmiausia turite užbaigti šį skydelį). Antruoju žingsniu galite nurodyti visas tvarkyklės parinktis vėl naudodamiesi šiuo skydeliu.

Pirmiausia tvarkyklės paieškos laukelyje parenkamas raktažodis su šiuo metu naudojamos tvarkyklės aprašymu, jei ryšio tipas nepakeistas. Paieška paprastai pateikia tik vienintelę atitinkančią tvarkyklę, taigi turėtumėte įvesti paprastesnį paieškos raktažodį, jei norite matyti ir kitas tvarkykles, arba pasirinkite mygtuką „Daugiau tvarkyklių“. Jei jokia tvarkyklė nerandama, tai dar nereiškia, kad nėra prieinamų tvarkyklių. Todėl jūs gali įvesti bet kokį savo tvarkyklės paieškos raktažodį ir ieškoti tarp visų prieinamų tvarkyklių aprašymų.


Kitaip nei ryšio tipui ar tvarkyklei, kuriems privalote parinkti vienintelį parametrą, aprašymui ir vietai gali laisvai įvesti keletą eilučių. Spausdinimo skydeliuose programos dažniausiai rodo aprašymą ir vietą. Norėdami įsitikinti, kad šios eilutės teisingai atrodytų bet kokia kalba, kurią gali naudoti tam tikras vartotojas tam tikroje programoje, patariame naudoti naudoti tik ASCII tekstą be specialiųjų rašmenų, t.y. naudoti tik ASCII raides (a-z ir A-Z), ASCII skaitmenis (0-9), ir ASCII tarpo rašmenį (20 šešioliktainiu formatu). Paprastai aprašymas apibūdina modelį ir kartais tvarkyklę (pvz., „ACME FunPrinter 1000 su PCL tvarkykle“), o vietos aprašymas apibūdina spausdintuvo buvimo vietą (pvz., „Kambarys 123“ ar „Priekinis darbastalis“).


Spausdinimas per tinklą[keisti]

Spausdinimo per tinklą nuostatos (per YaST su openSUSE 11.2)

Paprastai spausdinimui tinkle naudojama CUPS (bendroji Unix spausdinimo sistema).

Numatytuoju atveju CUPS naudoja vadinamąjį Naršymo režimą tam, kad spausdintuvai būtų pasiekiami tinkle.

Tokiu atveju nuotoliniai CUPS serveriai turi dalintis savo spausdintuvais tinkle ir atitinkamai jūsų kompiuteryje turi būti paleista CUPS tarnyba (cupsd), kuri laukia informacijos apie bendrinamus spausdintuvus.

CUPS naršymo informacija gaunama UDP prievadu 631.

Priklausomai nuo užkardos:

Patikrinkite, ar užkarda aktyvi tinklo sričiai, kurioje viešinami spausdintuvai. Numatytuoju atveju SuSE užkarda leidžia informacijai tik įeiti iš tinklo sąsajos, kuri priklauso „vidinei sričiai“, nes numatytuoju atveju šia sritimi pasitikima. Jei nuotoliniai CUPS serveriai ir jūsų sistema yra vietiniame tinkle, ir jūs pasitikite viskuo, kas vyksta jūsų vidiniame tinkle, jūsų tinklo sąsaja turi būti perjungta į „vidinę zoną. Nederėtų manyti, kad turite tinklo sąranka patikimame vidiniame tinkle, kai tinklo sąsaja priklauso nepatikimai „išorinei sričiai“, kuri yra numatytoji parinktis saugiai tinklo sąsajai. Neuždrauskite užkardos apsaugos CUPS tarnybai (pvz., skirtos IPP, naudojančiam TCP prievadą 631 ir UDP prievadą 631) nepatikimoje „išorinėje zonoje“.

Jei spausdinate tik per tinklą ir jei naudojate tik vieną vienintelį CUPS serverį, CUPS Naršymas ir veikianti CUPS tarnyba jūsų kompiuteryje nėra būtina. Vietoj to paprasčiau nurodyti CUPS serverį ir pasiekti jį tiesiogiai.

Jei jūsų tinkle nėra CUPS serverio, arba jei privalote papildomai naudoti kitą spausdinimo serverį (pvz., spausdinimas per Windows/SMB serverį ar spausdinimas per tradicinį Unix LPR serverį), arba jei privalote tinklo spausdintuvą pasiekti tiesiogiai, savo kompiuteryje nurodykite atitinkamą spausdinimo eilę.

Dalinimasis spausdintuvais[keisti]

Dalinimosi spausdintuvais nuostatos per YaST su openSUSE 11.2

Dalinamosios spausdinimo eilės ir jų viešinimas tinkle Paprastai CUPS (bendroji Unix spausdinimo sistema) turėtų naudoti vadinamąjį „naršymo“ režimą tam, kad spausdintivai būtų pasiekiami tinkle.

Kai CUPS serveriai dalinasi savo vietinėmis spausdinimo eilėmis tinkle, atitinkamai CUPS kliento sistemose turi būti paleista CUPS tarnyba (cupsd), kuri klausosi gaunamos informacijos apie viešinamus spausdintuvus.

CUPS naršymo informacija gaunama UDP prievadu 631.

Visų pirma CUPS kliento sistemoms turi leidžiama prisijungti prie CUPS serverio. Tada nurodoma, ar turėtų būti (ar ne) klientams viešinami spausdintuvai. Spausdintuvų viešinti nėra būtina bet kuriuo atveju. Jei turite tik vieną vienintelį CUPS serverį, CUPS Naršymas nėra būtinas. Vietoj to paprasčiau CUPS serverį nurodyti kliento sistemoje (su „Spausdinimas per tinklą“), kad klientas tiesiogiai prisijungtų prie serverio.

Priklausomai nuo užkardos:

Patikrinkite, ar užkarda aktyvi tinklo sričiai, kurioje viešinami spausdintuvai patikimiems vartotojams. (niekas neleidžia savavališkai spausdinti savo spausdintuvu). Numatytuoju atveju SuSE užkarda leidžia prieigą per tinklo sąsają, priklausančią „vidinei zonai“, nes numatytuoju atveju šia sritimi pasitikima. Jei CUPS serveris ir kliento sistema yra vietiniame tinkle, ir jūs pasitikite viskuo, kas vyksta jūsų vidiniame tinkle, jūsų tinklo sąsaja turi būti perjungta į „vidinę zoną“. Nederėtų manyti, kad turite tinklo sąranka patikimame vidiniame tinkle, kai tinklo sąsaja priklauso nepatikimai „išorinei sričiai“, kuri yra numatytoji parinktis saugiai tinklo sąsajai. Neuždrauskite užkardos apsaugos CUPS tarnybai (pvz., skirtos IPP, naudojančiam TCP prievadą 631 ir UDP prievadą 631) nepatikimoje „išorinėje zonoje“.

Elgsena[keisti]

Spausdinimo elgsenos konfigūracija per YaST su openSUSE 11.2

CUPS elgsena[keisti]

Elgsena yra taisyklės, kuriomis apibrėžiama kiekvienas CUPS veiksmas. Veiksmų pavyzdžiai: „spausdinti ką nors“, „atšaukti spausdinimą“, „konfigūruoti spausdintuvą“, „keisti ar pašalinti spausdintuvo konfigūraciją“ „įgalinti arba uždrausti spausdinimą“.

CUPS klaidų elgsena[keisti]

Klaidų elgsena apibūdina numatytąją elgseną, naudojamą CUPS nepavykus nusiųsti spausdinimo užduoties į spausdinimo įrenginį.

Priklausomai nuo spausdintuvo prijungimo būdo (pvz.: lygiagretus, nuoseklus, usb, lpd, ipp) ir nuo įvykusios klaidos, CUPS vidinė pusė, kuri siunčia duomenis į spausdintuvą, gali turėti viršenybę prieš numatytąją klaidų elgseną ir naudoti kitą klaidų elgseną (žiūrėkite man backend). Pavyzdžiui, ji gali sustabdyti bet kokį bandymą spausdinti, net jei numatytoji klaidų elgsena pasiruošusi užduočiai. Taip gali nutikti tuomet, kai bet koks mėginimas užmegzti ryšį su spausdintuvu yra nesėkmingas, tad tai nebūna panašu į pasirengimą užduočiai.

Galimos šios klaidų elgsenos:

  • Sustabdyti spausdintuvą ir išlaikyti užduotį spausdinimui ateityje.
  • Iš naujo nusiųsti spausdinimo užduotį nuo pat pradžių po tam tikro laukimo (paprastai 30 s).
  • Nutraukti ir pašalinti užduotį ir vykdyti sekančią užduotį.


Automatinio konfigūravimo nuostatos USB spausdintuvams[keisti]

Spausdintuvo nuostatos per YaST su openSUSE 11.2

Automatinę konfigūraciją leidžia du RPM paketai: naujasis „udev-configure-printer“ pradedant openSUSE 11.2 ir sukompromituotasis „cups-autoconfig“, kadangi pastarasis naudoja prieštaringą HAL.

Paleistas automatinio konfigūravimo dialogas patikrina, kuris diegtas: udev-configure-printer ar cups-autoconfig. Jei neįdiegtas nė vienas, mėginama kurį nors įdiegti, pirmenybę teikiant udev-configure-printer; o jei nepavyksta įdiegti udev-configure-printer, mėginama diegti cups-autoconfig.

Jei galiausiai nė vienos nepavyksta įdiegti, dialogas nenaudingas, tad visi jo elementai tampa uždrausti. Kai naudojamas udev-configure-printer, USB spausdintuvo automatinė konfigūracija kuriama pagal įrašus jo udev konfigūracijos rinkmenoje /etc/udev/rules.d/70-printers.rules, kuri paleidžia udev-configure-printer add USB spausdintuvo prijungimo metu, ir udev-configure-printer remove jį atjungiant. Nėra nuostatų, kada naudojamas udev-configure-printer, išskyrus rankiniu būdu daromus pakeitimus 70-printers.rules rinkmenoje. Kai naudojama cups-autoconfig, USB spausdintuvo automatinė sąranka kuriama pagal jo įrašą HAL konfigūracijos rinkmenoje 10-cups-autoconfig.fdi, kuris paleidžia „hal-cups-autoconfig --add“ USB spausdintuvo prijungimo metu. Taip pat nustato, ar šis spausdintuvas dar nėra sukonfigūruotas. Jei jis jau sukonfigūruotas, bus įgalintas spausdinimas. Jei spausdintuvas nekonfigūruotas, cups-autoconfig mėgins parinkti tinkamą tvarkyklę ir, jei pasiseks, cups-autoconfig jį sukonfigūruos. Kai USB spausdintuvas atjungiamas, įvykdoma hal-cups-autoconfig --disable, galinti uždrausti spausdinimą, priklausomai nuo cups-autoconfig nuostatų, esančių rinkmenoje /etc/cups-autoconfig.conf .