Pereiti prie turinio

JavaScript/Teksto tipo duomenys

Iš Wikibooks.

JAVASCRIPT PROGRAMAVIMO PAGRINDAI
(instrukcinis vadovas pradedantiesiems)[keisti]

Teksto tipo duomenys[keisti]


Teksto tipo duomenys JS yra tokie duomenys, kurių tipas yra „tekstas“. Jų atveju operatorius typeof grąžins tipo pavadinimą string (kas iš anglų k. reiškia „eilutė“; šis pavadinimas nevartojamas, kad nesimaišytų su kodo eilutės žodžio prasme)

Teksto duomenys – tai įvairių tekstinių simbolių eilutės, įskaitant tuščią tarpelį. Tekstai JS visuomet yra tarp viengubų (') arba dvigubų (") kabučių pagal universaliosios klaviatūros simbolius, pvz.: JS kode 'žodis' ir "žodis" yra teksto tipo JS duomenys.

Juos jūs jau ne kartą matėte, kai naudojotės konsolėje typeof operatoriumi, nes jis visuomet duomens tipą pateikdavo teksto tipo duomeniu.

 • typeof(10);
 • typeof(typeof(10));

Atkreipkite dėmesį, kad JS tekstų kabutės nėra lygios lietuviškoms kabutėms „“. Anglų kalbos sintaksėje šios kabutės vartojamos, pvz., žodžiuose don't, isn't arba citatas pateikiant tarp dvigubų kabučių. Tokiu atveju tekstą reikia pateikti tarp skirtingo tipo kabučių.

Kitas pasirinkimas išvengti galimo konflikto dėl kabučių naudojimo – panaudoti išlaisvinimo \ simbolį. JS supras, kad ženklas, parašytas už \ simbolio, yra teksto dalis. Tad panaudojus simbolių junginius \', \", \\ JS kodas pavaizduos antrąjį šių junginių simbolį, o pirmasis \ simbolis bus ignoruotas.

 • "Isn't";
 • 'Don\'t';
 • "He said \"Ready!\"";
 • "RegExp duomenys užrašomi tarp kairiojo pasvyrojo brūkšnelio (\\) skliaustų";

JS tekstus galima rašyti lietuviškai. Simbolis \ gali būti panaudotas įterpti Unicode kodo simbolius.

Užduotis. Susipažinkite ir savarankiškai pabandykite parašyti Unicode kodo simbolius JS teksto duomenyse:

 • "tekstas \xA9";
 • "tekstas \u{1f600}";
 • "tekstas \u1d60";

Su \n simbolių kombinaciją vieną tekstą galima išskaidyti keliose kodo eilutėse (to konsolėje nepamatysite.)

Teksto dalis tarpusavyje galima sujungti sujungimo operatoriumi, kuris žymimas „+“ ženklu (toks pat kaip sudėties tarp skaičių). Teksto simbolių eilutės ilgį pamatuoja .length metodas, o tekstas "", savyje neturintis nei vieno simbolio, yra panašus į NaN tarp skaičių – duomens tipas žinomas, tačiau vertės nėra.

Teksto duomenis galima palyginti tarpusavyje palyginimo operatoriais, bet tokiu atveju lyginamos pirmojo simbolio vertės pagal jų kodą. Tad tekstas "tu" bus „didesnis“ už tekstą "aš", nes raidės „t“ skaitmeninis kodas didesnis už raidės „a“. Jei pirmieji simboliai vienodi, tuomet lyginami antrieji ir t. t. Lygybės ir nelygybės operatoriai patikrins simbolių atitikimą kiekvienoje teksto pozicijoje atitinkamai, o griežtos lygybės ir nelygybės operatoriai palygins dar ir jų tipą. JS tekstuose mažosios ir didžiosios raidės yra skirtingi simboliai.

Užduotis. Savarankiškai pasitikrinkite aukščiau paminėtus teiginius konsolėje:

 • "Mes "+"einame "+"į kiną.";
 • ("Mes "+"einame "+"į kiną.").length;
 • ("").length;
 • typeof("");
 • 'tu'>'aš';
 • "Mes" != 'mes';
 • "MeS" === 'MeS';

Įvairių tekstų paieška, išrinkimas arba klaidų juose ieškojimas, yra įprastos programavimo užduotys.