Pereiti prie turinio

Globalinės istorijos matrica/Versalio sistema

Iš Wikibooks.

Versalio sistema vadintinas laikotarpis tarp dviejų pasaulinių karų (tarpukaris). Šis terminas nėra populiarus, tačiau jis atitinka aptariamo laikmečio esmę, kadangi Versalyje sukurta sistema įtakojo visą tarpukario eigą. Nagrinėjant temą, būtų naudinga palyginti Vienos kongresą su Paryžiaus taikos konferencija. Sukūrus naują pasaulio tvarką po pirmojo pasaulinio karo nebeliko galios pusiausvyros, kuri egzistavo po Vienos kongreso. Aptartini aspektai: *14 punktų programa, kuri turėjo būti pagrįsta tautų apsisprendimo principu, tačiau svetimų valdžioje atsidūrė labai daug tautų; *šalių lėmėjų skirtingos Europos sutvarkymo vizijos; *sutartys su pralaimėjusiomis valstybėmis (būtų patogu šią informaciją patalpinti į lentelę); *įvairių blokų kūrimasis (kaip Mažoji Antantė); *Magino linijos statymas. Reikėtų išskirti elementus, kurie silpnino Versalio sistemą: *1922 m. Rapalo sutartis tarp Rusijos ir Vokietijos - pirmas istorinis momentas pamynęs Versalio sistemą; *Lokarno paktas (Rytų Lokarnas nebuvo suformuotas, o Rytinės sienos negarantuotos), be to, esant tvirtai Versalio sistemai šis paktas nebūtų reikalingas, tačiau jis buvo pasirašytas; *revanšizmo augimas, kaip tautinių klausimų neišsprendimo problema; *1939 08 23 paktas.


Deutsch-russischer Vertrag von Rapallo. ("Rapallo-Vertrag") Vom 16. April 1922