Pereiti prie turinio

Globalinės istorijos matrica/Napoleono Bonaparto laikmetis

Iš Wikibooks.

Napoleono Bonaparto laikmetį reikėtų priskirti paskutiniam Didžiosios Prancūzijos revoliucijos etapui, kaip revoliucinių idėjų išplėtimui Europoje. Tokios tradicijos laikomasi prancūziškoje istoriografijoje. Aptartini dalykai: Napoleono Bonaparto pagrindiniai biografijos faktai ir asmeninės savybės, vidaus ir užsienio politika (karai ir jų reikšmė, trumpai pristatant kariuomenės sudėtį, kontinentinė blokada, revoliucinių idėjų platinimas, baudžiavos naikinimas). Svarbu išskirti skyrių Napoleonas ir Lietuva bei Lenkija, pristatant šių tautų politinę alternatyvą ir požiūrį į Napoleono skleidžiamas idėjas bei karinius žygius. Siūloma 1812 m. karo nevadinti Tėvynės karu, nes tai yra sovietinis palikimas. Pavaizduoti ne tik Napoleono armijos likučius po karo, tačiau ir jos didingą žygį Rusijos link. Aiškiai išskirti kokiu metu išryškėjo Napoleono pralaimėjimas prieš Rusiją. Kartu su šia tema neturėtų būti aprašomas Vienos kongresas, kadangi šį įvykį reikėtų išskirti kaip naują Naujųjų laikų etapą.

Vaizdinė medžiaga[keisti]

Code Napoléon [Napoleono kodekso pirmojo leidimo viršelio ir titulinio puslapio atvaizdas]

Napoleono kodekso 1804 m. leidimo pirmas puslapis

Šaltiniai[keisti]

EPOCHE NAPOLEON von der Bastille bis Waterloo

Thomas Richard Underwood. A narrative of memorable events in Paris in 1814 [1828 m. išleistos knygos pilnas tekstas]

Napoleon Exiled to St. Helena, 1815 [EyeWitness to History, www.eyewitnesstohistory.com (2004)] -- "Among the small entourage that accompanied the deposed Emperor into exile was the Comte de Las Cases who kept a diary of his experience". The account of the Comte de Las Cases appears in Robinson, James Harvey, Readings in European History (1906); Hamilton-Williams, David, The Fall of Napoleon: the Final Betrayal (1994).