Pereiti prie turinio

Atviro žemėlapio vadovas/Redagavimas/Dviračiai

Iš Wikibooks.

Dviračių infrastruktūra susideda iš:

 • Dviračių takų
 • Dviračių trasos ir maršrutai
 • Dviračių aptarnavimo punktų (parduotuvės, remontas ir pan.)

Dviračių takai[keisti]

Dviračių takai skirstomi pagal savo tipą bei dangą.

Kaip ir pėsčiųjų, taip ir dviračių takai gali būti esamo automobilių kelio dalis (gatvės šone nutiestos juostos), bet gali būti ir atokiau nuo kelio esantys takai. Bendras susitarimas Lietuvoje yra toks: dviračių takas žymimas atskiru keliu tik tada, jei jis yra nuo automobilių kelio nutolęs ne mažiau 2 metrų (ir/arba atskirtas fiziniu barjeru). Visais kitais atvejais ant automobilių kelio dedamos žymos, nurodančios, kad kelias turi dviračių juostas ar kelius.

Kelias Žymėjimas
Atskiras dviračių takas. Dviračių eismui skirtas takas, pažymėtas kelio ženklu Nr. 411 ir nuo važiuojamosios kelio dalies ir pėsčiųjų eismo fiziškai atskirtas šonine skiriamąja juosta, apsauginių atitvarų sistemomis arba bordiūru. Atskiras vektorius su žyma highway=cycleway
Dviračių gatvė cycleway=cyclestreet or cyclestreet=yes

vehicle=no bicycle=designated highway=* pagal kelio klasifikaciją (dažniausiai residential) bicycle_road=yes

Dviračių ir pėsčiųjų takas atskirti vienas nuo kito, pažymėta kelio ženklu Vienas vektorius abiems takams su žymomis highway=path, foot=designated, bicycle=designated, segregated=yes
Dviračių ir pėsčiųjų takas neatskirti vienas nuo kito, pažymėta kelio ženklu Vienas vektorius abiems takams su žymomis highway=path, foot=designated, bicycle=designated, segregated=no
Dviračių juosta - gatvės važiuojamosios dalies kraštinė fiksuoto pločio juosta,

skirta dviračių eismui ir atskirta nuo transporto eismo nužymėjimo linija ar kitomis priemonėmis.

Naujas vektorius nekuriamas, prie esamo automobilių kelio vektoriaus pridedama žyma cycleway:left/right=lane (left ar right priklauso nuo kelio vektoriaus krypties). Jei dviračių juostos yra abiejose kelio pusėse, dedame žymą cycleway=lane (t.y. jei nenurodyta, kurioje kelio pusėje yra dviračių juosta - interpretuojame, kad juostos yra abiejose kelio pusėse).

Vienos krypties gatvė su leidimu dviratininkams važiuoti prieš krytį traffic_sign=LT:853

Su dviračio juosta automobilio kelyje papildomai žymima: cycleway=opposite_lane arba cycleway:backward=lane oneway:bicycle=no

Statybinėmis primonėmis atitvertas kelias papildomai::

cycleway=opposite_track arba cycleway:backward=track oneway:bicycle=no

Pastaba: jei takas nepažymėtas kelio ženklu ir yra vienos „vėžios“, tai jis žymimas kaip highway=path (t.y. takas/takelis, skirtas tiek pėstiesiems, tiek ir dviračiams).

TODO: ???Dviračių pervaža???

Dviračių takų danga ir jos kokybė žymima taip pat, kaip ir kelių danga

TODO: tako apšviestumas???

Pastaba: jei nurodoma dviračių juostos, esančios kelyje danga, kai danga yra kitokia, nei kad „pagrindinio“ kelio danga (pažymėta žyma „surface“), tai... ???

Dviračių trasos ir maršrutai[keisti]

Dviračių rekreacinės trasos - specialūs dviračių eismui maršrutai, turintys savo maršrutą nepriklausomą nuo kelių tinklo, tiesiami per želdynus, rekreacines zonas, jungiantys lankytinus objektus, vietas. Dviračių trasos nuo dviračių maršrutų skiriasi tuo, kad trasoms privaloma tokia infrastruktūra kaip ženklai, žymėjimas, poilsio aikštelės, ir t.t. Dviračių trasos turi „savininką“, t.y. egzistuoja organizacija kuri buvo atsakinga už trasos įrengimą ir turėtų būti atsakinga už priežiūrą. Dviračių maršrutas yra bet koks asmeniniam arba kolektyviniam naudojimui nupieštas kelias kuris nebūtinai žymimas ženklais ar kitais būdais vietovėje. Maršrutas gali būti matomas tik žemėlapyje, o realybėje važiuojama miško keliukais, brastomis ir pan. .

Dviračių maršrutai gali būti:

 • Tarptautiniai
 • Vietiniai
 • Turistiniai pažymėti „ant žemės“
 • Turistiniai pažymėti tik atskiruose leidiniuose

Kol nacionalinis dviračių maršrutų planas nepatvirtintas, Lietuvą kerta tarptautinio „EuroVelo“ tinklo maršrutai:

 • Nr. 10 „Baltijos jūros žiedas“
 • Nr. 13 „Geležinės uždangos trasa“
 • Nr. 11 „Šiaurės ragas-Atėnai“

Be to kai kur yra vietiniai tinklai, pvz. Šilutės rajone. traffic_sign=LT:627

Dviračių maršrutai nežymimi atskirais keliais. Naudojami jau pažymėti kelių vektoriai. Įrengtiems maršrutams skiriama sąvoka „dviračių trasa“. Išskirtiniais atvejais žymimi maršrutai kurie yra aprašyti specialiuose leidiniuose (knygose, žemėlapiuose) nepaisant to, kad nėra specialiai jiems skirtos infrastruktūros.

Maršrutai žymimi naudojant ryšius (angl. relation) su tokiomis žymomis:

 • type=route
 • route=bicycle arba route=mtb (jeigu maršrutas yra skirtas specialiai kalnų dviračiams)
 • network=icn/ncn/rcn/lcn - rodo ar maršrutas/tinklas yra:
  • icn - tarptautinis
  • ncn - nacionalinis
  • rcn - regioninis
  • lcn - vietinis.
 • state=proposed - siūlomas maršrutas

Daugiau galimų dviračių maršrutų žymų (rečiau naudojamos)

 • distance= - atstumas kilometrais

(dažniausiai vietiniams maršrutams naudojamos žymos)

 • ascent= - kilimo skirtumas metrais
 • descent= - nusileidimo skirtumais metrais
 • roundtrip=yes/no
  • roundtrip=no - rodo kad maršrutas veda nuo taško A iki taško B.
  • roundtrip=yes - naudojama nurodyti kad maršrutas yra žiedinis ir grįžta į tašką A.
 • width= - kelio plotis metrais
 • smoothness= - excellent to impassable
 • trail_visibility=excellent|good|intermediate|bad|horrible|no - kaip lengvai (arba sunku) galima rasti maršrutą
 • tourism=information
 • information=guidepost ir kiti (jei yra specialus turistinis žymėjimas kuris neatitinka kelių esimo ženklinimo)

Dviračių taškai[keisti]

Dviračių infrastruktūrai svarbūs šie taškai:

Taškas Žymėjimas
Dviračių stovėjimo/poilsio aikštelė amenity=bicycle_parking
Dviračių parduotuvė shop=bicycle
Dviračių nuomos punktas amenity=bicycle_rental
Dviračių remonto punktas blabla=bubu
Dviračių pervaža (kur dviračių takas kerta automobilių kelią) highway=crossing
Atitverimas dviračiams

Duobės dviračių kelyje

barrier=cycle barrier

barrier=kerb

Dviračių apribojimai/leidimai[keisti]

Raktas Reikšmė Kada naudoti?
bicycle yes kelias nėra skirtas išimtinai dviračiams, bet juo siūloma važiuoti dviračiu, kai nėra galimybės važiuoti konkrečiai dviračiams skirtu keliu.
bicycle designated skirtas (specialiai statytas) dviračiams (tai dar nieko nesako apie kelio kokybę)
bicycle no draudžiama dviratininkams. traffic_sign=LT:309
bicycle permissive nors nėra legalu važiuoti (pvz. dėl privačios nuosavybės) vistiek leidžiama važiuoti
bicycle destination leidžiama važiuoti tik iki galutinio taško šiame kelyje (bet nekirsti)
bicycle dismount reikia nulipti nuo dviračio
oneway:bicycle yes/no papildo cycleway=opposite. Su bicycle:oneway=no and oneway:bicycle=no galima nurodyti, kad dviračio krypties gali būti kitokia negu kito eismo

Leistinas dviračio važiavimas

Yra keliai kurie nėra skirti dviračiams, bet kuriuose oficialiai leidžiama (arba su specialaus ženklu arba be) važiuoti dviračiais (kartais su apribojimais). Šiose keliuose kitoms transporto rūšims taikoma pirmenybė, bet keliai gali būti dviračio maršruto dalis atliekant svarbią jungtinę funkciją, pvz. "A juostos". Autobusų juosta leidžiama važiuoti dviračiais jeigu šalia nėra privalomo dviračių tako.

Nuorodos[keisti]