Nag Hammadi biblioteka/Tikrasis mokymas

Iš Wikibooks.
Jump to navigation Jump to search

VI,3 Tikrasis mokymas / LABAI RIMTAI PERŽIŪRĖTI /

... danguje ... jame ... kiekvienas apsireiškia ... paslėpti dangūs...atsirasti, ir iki tol kai apsireiškė neregimi (aoratos), neapsakomi pasauliai (kosmos). Neregima (aoratos) teisumo (dikaiosiunė) siela (psiūchė) išėjo iš jų, tapdama priklausoma (-melos) ir kūnui (soma) ir dvasiai (pneuma). Kur ji bebūtų- apačioje (katabasis), ar pleromoje (plėroma), ji nuo jų neatskiriama, tačiau (alla) jie regi ją, ir ji žiūri į juos neregimąjame (aoratos) Logose (logos). Jos jaunikis (niumfios) slapčia atnešė jį jam ir davė jai, kad valgytų jį, kaip maistą (trofė), ir jis davė Logosą (logos) jos akims, kaip vaistą, kad ji praregėtų savo protu (nous) ir suvoktų (noeo) savo giminaičius (sungennės) ir gatų žinias apie savo kilmę/atsiradimą tam, kad ji priliptų prie savo šakos (klados), iš kurios išėjo pradžioje, kad ji gautų tai, kas jai priklauso, ir paliktų materiją (hiūlė).

23. ... tačiau jis yra ... turėdamas ... sūnus. Sūnūs ... ištikrųjų tie, kurie atsirado iš jo sėklos (sperma), vadina moters sūnus "mūsų broliai". Tokiu būdu ir (de) dvasinė (pneumatikė) siela (psiūchė), kai ji buvo numesta į kūną (soma), tapo geismo (epitiūmia) broliu, neapykantos ir pavydo ir materialia (chiūlikė) siela (siela), taip kaip (hoste) juk kūnas (soma) išėjo iš geismo (epitiūmia) , o geismas (e) atsirado iš materialios (hiūlikė), esmės (ousia). Todėl siela tapo broliu jiems. Ir nors jie yra išoriniai vaikai, neturintys galios paveldėti nuo vyriško, jie galės paveldėti tik iš savo motinos. Nes kai siela panorės paveldėti su išoriniais vaikais- nes turtas tų išorinių vaikų- tai išdidžios aistros, gyvenimo malonumai, neapkenčiantis pavydas, tuščiagarbystė, kaltinimo tuščiažodystė.

24. ... jai ... jis atmeta ... ir meta ją į ištvirkimo namus ... nes (gar) jai pasileidimas ir ji paliko saikingumą. Nes mirtis ir gyvenimas yra priešais kiekvieną: juk tai, ką jie panorės, tą ir iširinks iš šių dviejų. O kas dėl jos, tai ji dabar yra girtuoklystėje ir pasileidime. Mat jos vynas- tai pasileidimas. Štai kodėl ji neopamena savo brolių bei tėvo, juk pasitenkinimas ir saldžios naudos apgaudinėja ją. Kadangi ji paliko žinojimą, ji atsidūrė gyvuliškume. Nes beprotis buvoja gyvuliškume, nežinodamas ką dera kalbėti ir ko nedera. Protingas gi sūnus paveldi iš avo tėvo su malonumu, o jo tėvas džiaugiai dėl jo, nes per jį jis yra kiekvieno gerbiamas, tuo tarpu kai sūnus siekia padvigubinti tai, ką jis gavo. Nes išoriniai vaikai

25. ... sumaišyti su ... nes jeigu geidulinga mintis kyla skaisčiam žmogui, tai jis jau susitepė. Ir jų godumas negali susijungti su saikingumu. Nes jeigu šiaudai sumaišyti su šienu, tai ne šienas susiteršia, bet šienas, ir jei jie sumaišyti, tai niekas nepirks šitokio šieno, nes jis nebešvarus. Tačiau jie įkalbinės jį: "Atiduok mums šitus šiaudus" matydami šieną sumaišytą su jais; iki to, kol jie nepaims jo ir neįmes prie visų kitų šiaudų, o šie susimaišys su visokiomis kitokiomis atliekomis. O švari sėkla saugoma patikimose saugyklose. Ir taip mes visa tai pasakėme. Ir visų pirma, kol dar nieko nebuvo, buvo vienas Tėvas, kuris egzistavo iki tol, kai pasauliai, kurie danguose, apsireškė, kai nebuvo nei pasaulio, kuris ant žemės, nei vadovybės, nei valdžios, nei jėgos

26. ... apsireikšti ... niekas neatsirado be jo valios. Ir taip, Jis- Tėvas, norintis apreikšti savo turtą/-ingumą ir savo galią.

egzistuoja, ir nors mes ligoti, silpni ir apsunkinti, tačiau didžiulė jėga slypi mumyse. Mūsų siela ligota, nes ji yra elgetiškuose namuose ir šalia šito materija žeidžia jos akis, siekdama padaryti ją akla. Štai kodėl ji veržiasi link Logo ir duoda jį savo akims, kaip gydančiąją priemonę, atverdama jas ir mesdama šalin.

28. ... aklumas ... po šito, jeigu šis tebėra nežinojime, jis visas- tamsus ir medžiaginis. Taip ir siela priima Logą kiekvieną valandą, kad teiktų jį savo akims